เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
156 views • June 18, 2022

The Psychology of Totalitarianism

The New American
What is the difference between a dictatorship and a totalitarian state? Answer: A dictator only controls one institution (namely, government). In a totalitarian state, by contrast, the ruler lays claim to ALL the society's institutions: government, economics, religion, media, art, marriage, etc. They are all amassed into a single integrated system. In other words, there is no separation of church and state, or a separation of business from government, or a separation of any of the institutions from the centralized power structure. As this system emerges, a new populace has to be cultivated: One used to powerlessness, passivity, dogmatism. Watch as we explore the psychology of such subjects in a totalitarian state. DISCLAIMER: Views and opinions expressed on The Daniel Natal Show are solely those of the host and do not necessarily represent those of The New American. TNA is not responsible for, and does not verify the accuracy of, any information presented. Video Sources: https://www.youtube.com/watch?v=tgXZuGIMuwQ https://www.bitchute.com/video/UttR5HDRtjOT/ 🇺🇸 The New American: http://www.thenewamerican.com/ 📲 Let's Connect! http://www.facebook.com/TheNewAmerican https://twitter.com/NewAmericanMag https://www.instagram.com/newamericanmagazine https://rumble.com/c/TheNewAmerican
Show All
Comment 0