เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
84 views • June 28, 2022

習去香港、不敢過夜!七一前很緊張,香港人潑墨“五星旗”,還拔旗;北京“蔡奇”暗示:下一個5年還是習的天下;往深圳高鐵開始二次安檢;日本前黑社會頭目,親述自己在大陸醫院手術室所見|新聞拍案驚奇 大宇

💎本集節目美東 6/27 製作 💎河南儲戶去鄭州抗議 警察開.槍鎮壓? 00:48 💎中共就是讓你訪民“知難而退” 上訪從來都是被打壓 1:33 💎蔡奇一句話洩露習近平大事 黨媒刪掉“關鍵句” 3:36 💎黨媒暗示習近平七一去香港 但不敢在香港過夜 6:55 💎中共血旗在香港被潑墨 往深圳高鐵開始二次安檢 8:30 💎日本前黑社會頭目 講述自己親眼見到的中共“HUO.摘” 10:05 ⭕️ 支持我們 (不通過YT的捐款): https://www.youlucky.biz/da-yu-about - 爆料訊息: xwpajq@gmail.com 會員與捐款訊息: dayutime99@gmail.com 爆料中,請盡量多提供一些說明文字,便於工作人員查看。我們每天都收到大量的各類郵件,容易濾過,或者沒有採用您的資料,還請大家不要介意。 再次提醒一下,大家給我們發信,請不要發網上重複的消息,請發您自己掌握的有關實情,而且儘量寫好事件發生的時間地點,最好再附上幾句簡介,讓我們知道發生了什麼。只有一張照片,或者是視頻,我們沒辦法確認,不好報導。請您一定保證自身安全的前提下,再發送有關信息,安全第一!
Show All
Comment 0