Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
118 views • June 28, 2022

消灭大额纸币,贪官先造反;美最高法院连续放大招,保守主义者能欢呼多久?习近平去香港,不敢过夜(政论天下第731集 20220627)天亮时分

天亮時分
天亮時分
‣‣購買《笑談風雲》和《中華文明史》電子書 https://tianliangalliance.org/product ‣‣捐款(可免税)给章天亮的非營利公司 https://tianliangalliance.org/zh-tw/donate ‣‣希望之城會員頻道,郵箱註冊即可免費收看百餘集節目:https://is.gd/2wr2h3 ‣‣合作邀約 & 爆料反饋 ► videocenter@bayvoice.net
Show All
Comment 0